Hallo

Helaas hoort burn-out bij deze tijd en zal dit waarschijnlijk ook in uw bedrijf aan de orde van de dag zijn. In de praktijk merk ik dat veel bedrijven nog niet goed weten hoe zij hun werknemers hier goed in kunnen ondersteunen. Onduidelijkheid en miscommunicatie zorgen dan vaak voor een verstoorde werkrelatie terwijl beide partijen eigenlijk hetzelfde willen: dat de werknemer zo snel mogelijk herstelt.

het proces

Een duidelijk proces is voor beide partijen belangrijk. U wilt aan de ene kant uw werknemer optimaal ondersteunen zodat het ziekteverzuim zo kort mogelijk blijft en aan de andere kant dient u ook bepaalde procedures te volgen. Om u hierbij te helpen heb ik het Burn-out Herstelprogramma ontwikkeld. U heeft op die manier iets concreets om aan te bieden aan de werknemer. Daarnaast heb ik even schematisch weergegeven hoe zo'n proces eruit zou zien zodat u precies kunt zien wat er tijdens welke fase plaatsvindt. Natuurlijk is dit slechts een sjabloon maar ik hoop dat dit u wat houvast geeft.

EVENT

ACTIE VANUIT WET POORTWACHTER

BURN-OUT HERSEL PROGRAMMA

Werknemer meldt zich ziek

Geen actie vereist

Door middel van Lifestyle Scan situatie in kaart brengen en aanvang met Fase 1:

Druk verminderen en lifestyle optimaliseren ter bevordering herstel.

Deelname online coachingsprogramma+ Periodieke coachings-gesprekken

Online Coaching ondersteuning

Werknemer is 6 weken ziek

Afspraak met bedrijfsarts voor probleemanalyse

Continuatie Fase 1. Evaluatie herstel en verdere ondersteuning op gebied van lifestyle.

 

Terugkoppeling aan HR

Deelname online coachingsprogramma+ Periodieke coachings-gesprekken

Online coaching ondersteuning

Werknemer is 8 weken ziek

Plan van Aanpak opzetten als onderdeel re-integratie dossier.

  • Burn-out Herstelprogramma vanaf start. Kan worden opgenomen als Plan van Aanpak

  • Bepalen Case Manager

  • Vaststellen frequentie contact-momenten

Fase 1 --> 2

Evaluatie fase herstel.

 

Fase 2 wordt ingezet. Er is een begin gemaakt met reflectie oefeningen tbv van inzicht krijgen i verbeterpunten.

Periodieke terugkoppeling HR

Deelname online coachingsprogramma+ Periodieke coachings-gesprekken

Online coaching ondersteuning

Werknemer is 12 weken ziek

Re-integratie dossier wordt bijgehouden.

Periodiek contact met de werknemer via Case Manager

Fase 2 ->3

Inzicht in verbeterpunten helder. Groeitraject ingezet.

Actieplan ten behoeve van:

Re-integratie

Langdurig verzuim < 6 maanden

Re-integratie dossier wordt bijgehouden.

Periodieke contact met de werknemer via Case Manager

Evaluatie traject

Effectiviteit traject wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast of overgedragen

Meer weten?

Wilt u na het lezen meer weten over hoe dit voor uw bedrijf kan worden ingezet? Laat dan even uw gegevens achter dan stuur ik u meer informatie.

Bedankt! Ik zal zo snel mogelijk contact met u opnemen