EVENT

ACTIE VANUIT WET POORTWACHTER

BURN-OUT HERSEL PROGRAMMA

Werknemer meldt zich ziek

Geen actie vereist

Door middel van Lifestyle Scan situatie in kaart brengen en aanvang met Fase 1:

Druk verminderen en lifestyle optimaliseren ter bevordering herstel.

Deelname online coachingsprogramma+ Periodieke coachings-gesprekken

Online Coaching ondersteuning

Werknemer is 6 weken ziek

Afspraak met bedrijfsarts voor probleemanalyse

Continuatie Fase 1. Evaluatie herstel en verdere ondersteuning op gebied van lifestyle.

 

Terugkoppeling aan HR

Deelname online coachingsprogramma+ Periodieke coachings-gesprekken

Online coaching ondersteuning

Werknemer is 8 weken ziek

Plan van Aanpak opzetten als onderdeel re-integratie dossier.

  • Burn-out Herstelprogramma vanaf start. Kan worden opgenomen als Plan van Aanpak

  • Bepalen Case Manager

  • Vaststellen frequentie contact-momenten

Fase 1 --> 2

Evaluatie fase herstel.

 

Fase 2 wordt ingezet. Er is een begin gemaakt met reflectie oefeningen tbv van inzicht krijgen i verbeterpunten.

Periodieke terugkoppeling HR

Deelname online coachingsprogramma+ Periodieke coachings-gesprekken

Online coaching ondersteuning

Werknemer is 12 weken ziek

Re-integratie dossier wordt bijgehouden.

Periodiek contact met de werknemer via Case Manager

Fase 2 ->3

Inzicht in verbeterpunten helder. Groeitraject ingezet.

Actieplan ten behoeve van:

Re-integratie

Langdurig verzuim < 6 maanden

Re-integratie dossier wordt bijgehouden.

Periodieke contact met de werknemer via Case Manager

Evaluatie traject

Effectiviteit traject wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast of overgedragen